Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padan-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. (Yoh. 3: 16-17)